Turtips

Trygg ferdsel

Fjellvettreglene er et godt grunnlag for trygg ferdsel. Når du har lest og forstått dem har du et godt grunnlag for å legge ut på tur. Husk kart og kompass hvis du beveger deg i ukjent terreng. I tillegg kan GPS og en god kart-app (som Norgeskart friluftsliv) være til støtte, men ikke til erstatning for kart og kompass.

Utstyr

Sørg for å ha med egnet utstyr. Hos DNT finnes pakkelister med forslag til hensiktsmessig utstyr, dette kan tilpasses og eventuelt forenkles i forhold til aktuell tur.

Allemannsretten + skikk og bruk på tur

Allemannsretten gir rett til fri ferdsel i utmark, men ta hensyn:

  • Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
  • Vis hensyn til utmarksnæringene
  • Forstyr ikke dyr og fugler
  • Alt vilt er fredet med unntak av lovlig jakt
  • Lukk igjen grinda etter deg
  • Etterlat ikke avfall i naturen: – ta det med hjem

Les mer.

Se artikler om turtips

Noen forslag til turer / turbeskrivelser kan du finne her:

For alle disse turene er Megrund et godt utgangspunkt. Turmål nr. 1 og 5 nås også greit fra lengre sør i dalen, som Stubberud og Strand.

Flere artikler og innlegg om turtips kan du finne her eller i listen nedenfor.

Hvorfor er det farger på skiltene?

Espedalen sti- og løypelag har lagt den nasjonale standarden i Merkehåndboka til grunn for skiltingen. Der er det et system for fargekoding av stier, løyper og sykkeltraseer etter vanskelighetsgrad. Nedenfor kan du finne en forenklet oversikt over hva fargene betyr.

Posted in Løyper, Stier, Turtips | Leave a comment

Oppdaterte sti- og løypekart

Vi har nå publisert både oppdaterte stikart og løypekart. Det er gjort noen endringer i forhold til tidligere versjoner. Vi har blant annet hatt møter for å avklare arbeidsområde både med nasjonalparkforvalter vedrørende Langsua nasjonalpark, Gausdal fjellstyre vedrørende Gausdal statsallmenning og med Espedalen skisenter vedrørende avgrensing i nord. Dette har ført til enkelte tilpasninger for …

Posted in Løyper, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Topptur til Gråhøa om to av gruvene i Espedalen

Utgangspunktet for denne turen er Svingen (på den gamle malmvegen) ca. 300 meter nedenfor Evansgruva. Svingen kan nås via gode stier fra Strand, Stubberud eller Malmvegen fra rv. 255.

Posted in Dugnad, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Trivelig sti langs Sprentjønnin

Denne turen følger samme sti som ruta til Svarttjønnin fra nedlagte Espedal handel, forbi stikryss til Sprenpiggen (skiltet, ta til høyre) og videre en drøy kilometer til neste stikryss der denne ruta tar av til venstre (skiltet). Stien som tidligere var ganske gjengrodd ble ryddet for einer, vier og dvergbjørk i 2017 og er nå …

Posted in Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Tur om Svarttjønnin til Bingsbu

Denne turen følger samme sti som ruta til Sprenpiggen fra nedlagte Espedal handel fram til stikrysset ca. 400 m nordvest for Fallbakken. Følg skiltingen herfra mot Svarttjønna, etter en drøy kilometer passeres et stikryss der stien om Sprentjønnin tar av til venstre. Videre derfra går stien i lett terreng mot nordøst på sør- og østsida …

Posted in Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Fra Espedalen til Bingsbu og Ruten

Utsiktstur i flott fjellterreng med Jotunheimen som bakgrunn. Denne turen som går til Sprenpiggen og gjerne videre til Bingsbu og Ruten, starter ved nedlagte Espedalen handel. Følg Seterheimvegen 700 m til sti som tar av til høyre (skiltet). Etter ca. 150 m krysser stien en liten bekk (vanligvis enkel å passere). Derfra bratt opp gjennom …

Posted in Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Planlegg fjellturen!

Espedalen er et godt utgangspunkt for en skikkelig fjelltur. Enten du skal gå en lang dagstur eller flere dager med overnatting under veis vil du ha utbytte av god planlegging. På nettet kan du finne mange gode råd. Her er en oversikt over noen nyttige nettsteder: Varsom.no gir informasjon om skredfare, isforhold, fare for flom og jordskred og …

Posted in Turtips | Leave a comment

Skorokampen: Espedalens luftigste utsiktspunkt?

  Dette er en rundtur med start fra Fv 255. Gå opp Malmvegen. Like før Gammelsetra skal du ta av til venstre på den gamle Malmvegen (kjerreveg) som fører opp til Evansgruva (Storgruva). Følg denne 200 m, ta deretter av på en liten sti til venstre (se skilt). Stien går bratt opp lia gjennom granskog og …

Posted in Stier, Turtips | 1 Comment

Nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag

Her kommer det nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag. Mens vi arbeider med innholdet kan du ta en titt. Send oss gjerne tips om godt stoff du synes bør være med her. Send oss gjerne bilder og artikler med turtips eller med beskrivelse av steder, det vil være til god hjelp for å lage et nettsted som …

Posted in Dugnad, Løyper, Om Espedalen sti- og løypelag, Steder og historie, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment
Share