Stier

Ut på tur! Espedalen byr på mange tallrike muligheter hele året. På kartet nedenfor kan du se noen av de viktigste stiene, men oversikten er på ingen måte fullstendig. Kartet er foreløpig og vi tar sikte på å vise flere stier etter hvert.

Espedalen sti- og løypelag begynte med skilting av stier i 2016. I årene etterpå har vi fortsatte arbeidet med både rydding, skilting og merking av stier. Kartet vårt er nå utvidet slik at det omfatter også andre stier, både nordover og sørover. Stier sør i dalen (stort sett sør for Dalen og Melgardsætra) merkes og vedlikeholdes av Vassenden vel og Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell nord. Stiene nord og vest for Sprenpiggen – Bingsbua ivaretas av Espedalen skisenter (Dalseter og Ruten).

Kartet nedenfor er oppdatert per juni 2022. Dette er en foreløpig utgave som vil bli oppdatert med mer informasjon etter hvert.

Artikler og innlegg om stier kan du finne her.

Stikart over Espedalen og Gausdal Vestfjell nord
Stikart over Espedalen og Gausdal Vestfjell nord

Klikk her for større format.

Se artikler om stier

Artikler og innlegg om stier kan du finne her eller i listen nedenfor.

Velkommen til dugnad på Malmvegen søndag 14. juli kl. 10.00

Formålet er å rydde busk og kratt, slik at vi kan kjøre opp veien med scooter og bruke den som adkomst til fjellet om vinteren. Ta med redskap for rydding, som busksaks og ryddesag.  Vi møtes på veien ved Gammelsetra.  Ta med termos og matpakke! (Vi tar et visst værforbehold, følg med på Facebook)  Hvis …

Posted in Arrangementer i Espedalen, Dugnad, Løyper | Leave a comment

ESLL trenger sti- og løypefaddere

Kanskje favorittstien din fra ifjor er overgrodd? ESLL trenger sti- og løypefaddere som kan hjelpe oss å holde stier og løyper ryddet. Hvor er din sti? Vi trenger deg! Ta kontakt med Einar Kavli 934 47 796 eller Ivar Helleberg 952 28 056.

Posted in Dugnad, Løyper, Stier | Leave a comment

Fellesdugnader i sommer

Vi har planer om rydding av stier som begynner å bli noe gjengrodd. På grunn av tørken må vi dessverre utsette dette til det kommer tilstrekkelig med regn. Gnister fra ryddesag eller motorsag kan dessverre i verste fall forårsake  antennelse og brann, og det tar vi ikke sjansen på. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Merking av stier og løyper

Sesongen for merking er i gang, og en rekke stolper og skilt er allerede satt opp. Sist helg ble 6 stolper og en del skilt satt ut, bl.a. på stiene mellom Megrund og Bingstjønnin og ved Øvre Svarttjønna. Så nå er vår del av nevnte stier ferdig skiltet og merket. Også på vestsida er arbeidet …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Hvorfor er det farger på skiltene?

Espedalen sti- og løypelag har lagt den nasjonale standarden i Merkehåndboka til grunn for skiltingen. Der er det et system for fargekoding av stier, løyper og sykkeltraseer etter vanskelighetsgrad. Nedenfor kan du finne en forenklet oversikt over hva fargene betyr.

Posted in Løyper, Stier, Turtips | Leave a comment

Oppdaterte sti- og løypekart

Vi har nå publisert både oppdaterte stikart og løypekart. Det er gjort noen endringer i forhold til tidligere versjoner. Vi har blant annet hatt møter for å avklare arbeidsområde både med nasjonalparkforvalter vedrørende Langsua nasjonalpark, Gausdal fjellstyre vedrørende Gausdal statsallmenning og med Espedalen skisenter vedrørende avgrensing i nord. Dette har ført til enkelte tilpasninger for …

Posted in Løyper, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Nå er enda flere løyper i Espedalen på Skisporet.no

Espedalen Aktiv Fritid, har kjørt opp nye skuterløyper på og langs Espedalsvannet for ESLL og registrert disse på Skisporet. Sjekk skisporet.no for å se status for løypene.

Posted in Løyper, Ukategorisert | Leave a comment

Skiløypene på Espedalsvannet og på fjellet er kjørt opp

Nå er det fine forhold for oppkjøring av skiløyper. Espedalen løypeservice / Espedalen Aktiv Fritid har nå på oppdrag fra ESLL kjørt opp løyper på Espedalsvannet fra Strand og nord til Megrund, i tillegg til flere løyper som krysser vannet. Se løypekartet. Så nå ligger det til rette for en fin skitur på vannet for …

Posted in Løyper, Ukategorisert | Leave a comment

Mange nye skilter er klare for utplassering

Sist vinter og vår har Espedalen sti- og løypelag nedlagt et betydelig arbeid med videreutvikling av vår plan for stier og løyper, og avtaler med grunneiere er inngått. Med økonomisk støtte fra Turskiltprosjektet har laget bestilt en mengde nye skilt. De fleste nye skiltene skal utplasseres til sommeren. Planen er å kjøre ut stolper på vinterføre …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag

Her kommer det nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag. Mens vi arbeider med innholdet kan du ta en titt. Send oss gjerne tips om godt stoff du synes bør være med her. Send oss gjerne bilder og artikler med turtips eller med beskrivelse av steder, det vil være til god hjelp for å lage et nettsted som …

Posted in Dugnad, Løyper, Om Espedalen sti- og løypelag, Steder og historie, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Share