Dugnad

Medlemskontingent og tilskuddsmidler finansierer nødvendig hjelp til løypekjøring og regnskap, ut over dette utfører laget mye arbeid på på dugnad, slik som rydding og vedlikehold av stier og løypetraseer. I 2017 ble det inngått avtaler med en lang rekke grunneiere.  Vi arrangerte flere dugnader i 2017 (se omtale på side 4 i årsmeldingen).

På bildet: Randi Helleberg, Berit og Trygve Næsheim
Stidugnad

I 2018 er det bl.a. planer om å:

  • Supplere og utvide skiltingen av stier og løyper som ble påbegynt i 2016, dvs. sette opp stolper og montere skilt i samsvar med skiltplanen. Ca 25 stolper og 100 skilt. Takk til Turskiltprosjektet ved Oppland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen for finansiering.
  • Rydde stien fra stikryss vest for Grimstjønna i retning Svartjønna, minst fram til kryss med sti til Bingsbu vest for Sprentjønnin.
  • Vurdere behov og eventuelt friske opp merking og hvis behov rydde stien inn til Stangsgruva.
  • Skilte og rydde Måsåvegen fra Stubberud til stien fra Strand mot Evansgruva og Gråhøa. Fullføre rydding og utbedring av Vollråket («Ragde» løypa).
  • Rydde og merke rundløype opp fra Vollhaugen over Gravslettkampen og ned over Nordgardsætra.

Hvor mye av dette som kan gjennomføres er bl.a. avhengig av hvor mange som blir med på dugnader. Tidspunkter for organiserte dugnader blir kunngjort til våren.

Vet du om du en sti eller løype som du gjerne bruker og ønsker skal holdes i hevd er det fint om du kan ta litt ansvar som «stifadder». Eller har du lyst til å bli med i styret? Si fra til styret enten på  e-post eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Artikler og innlegg om dugnader kan du finne her eller se listen nederst på siden.

Bli med på dugnad! Registrer deg her, så tar vi kontakt når noe skal skje:

Se artikler om dugnad

Artikler og innlegg om stier kan du finne her eller i listen nedenfor.

God oppslutning om stidugnad

Mandag 22. juli stilte en sterk delegasjon opp med sakser og ryddesager for å rydde stier som var mer eller mindre gjengrodd av dvergbjørk, einer og vier. For to år siden ble den sterkt gjengrodde stien vest for Sprentjønnin ryddet. Nå var det stiene inn til Svarttjønnin og nedenfor Stangsgruva mot Evansgruva (Storgruva) / Skorokampen …

Posted in Dugnad, Stier | Leave a comment

Velkommen til stidugnad

Mandag 22. juli planlegger vi dugnad for å rydde følgende stier: Fra stikryss vest for Grimstjønna inn til Svarttjønnin Stien inn til Stangsgruva og videre over myra nedenfor Stangsgruva retning Skorokampen / Evansgruva (Storgruva) Vi håper på god oppslutning, da kan vi få gjort noe som monner. Gi beskjed til Ivar Helleberg, telefon 952 28 …

Posted in Dugnad, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

ESLL trenger sti- og løypefaddere

Kanskje favorittstien din fra ifjor er overgrodd? ESLL trenger sti- og løypefaddere som kan hjelpe oss å holde stier og løyper ryddet. Hvor er din sti? Vi trenger deg! Ta kontakt med Einar Kavli 934 47 796 eller Ivar Helleberg 952 28 056.

Posted in Dugnad, Løyper, Stier | Leave a comment

Fellesdugnader i sommer

Vi har planer om rydding av stier som begynner å bli noe gjengrodd. På grunn av tørken må vi dessverre utsette dette til det kommer tilstrekkelig med regn. Gnister fra ryddesag eller motorsag kan dessverre i verste fall forårsake  antennelse og brann, og det tar vi ikke sjansen på. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Merking av stier og løyper

Sesongen for merking er i gang, og en rekke stolper og skilt er allerede satt opp. Sist helg ble 6 stolper og en del skilt satt ut, bl.a. på stiene mellom Megrund og Bingstjønnin og ved Øvre Svarttjønna. Så nå er vår del av nevnte stier ferdig skiltet og merket. Også på vestsida er arbeidet …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Bli med på å lage enda bedre stier og løyper i 2018

I disse dager har styret i Espedalen sti- og løypelag sendt ut brev om virksomheten vår, med faktura for innbetaling av støtte for 2018. Vi håper flest mulig vil bidra til lagets aktivitet neste år. Vi takker for støtten vi fikk i 2017 gjennom: Medlemskontingenten fra våre medlemmer som gjør lagets arbeid mulig Tilskudd fra …

Posted in Dugnad, Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Mange nye skilter er klare for utplassering

Sist vinter og vår har Espedalen sti- og løypelag nedlagt et betydelig arbeid med videreutvikling av vår plan for stier og løyper, og avtaler med grunneiere er inngått. Med økonomisk støtte fra Turskiltprosjektet har laget bestilt en mengde nye skilt. De fleste nye skiltene skal utplasseres til sommeren. Planen er å kjøre ut stolper på vinterføre …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Topptur til Gråhøa om to av gruvene i Espedalen

Utgangspunktet for denne turen er Svingen (på den gamle malmvegen) ca. 300 meter nedenfor Evansgruva. Svingen kan nås via gode stier fra Strand, Stubberud eller Malmvegen fra rv. 255.

Posted in Dugnad, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Flott dugnadsinnsats gir bedre stier

I sommer er det lagt ned mye arbeid på stiene fra Espedalen mot Sprenpiggen, Bingsbu og Svarttjønnin: Stien over Sprenhøa til Sprenpiggen er ferdig merket Langs vestsida av Sprentjønnin har stien i mange år hatt redusert framkommelighet og stedvis vanskelig å finne. Nå er den ryddet og merket der det kunne være tvil om veivalget. …

Posted in Dugnad, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Dugnad: Merking og rydding av stier

Et viktig mål for Espedalen sti- og løypelag er å bidra til et nett av gode stier, med andre ord stier som er godt fremkommelige, tydelig skiltet og merket i nødvendig grad. I uke 30 (Fra 24. juli og utover) vil vi rydde og merke stier på østsida av Espedalsvannet. Aktuelle tiltak er å merke …

Posted in Dugnad, Ukategorisert | Leave a comment
Share