Steder og historie

Følg gjerne med på denne siden: Her kommer etter hvert mer informasjon om steder i Espedalen, interessant historie knyttet til disse m.m.

Historie

I tidlige tider var Espedalen en avsidesliggende dal med liten eller ingen fast bosetning. Men det er spor etter mennesker for flere tusen år siden, i form av hellemalerier, dyregraver og andre arkeologiske funn.

I nyere historisk tid har Espedalens geologiske ressurser vært gjenstand for utnyttelse, særlig gjennom leting etter  kobber på 1600-tallet og omfattende gruvedrift etter nikkel på 1800-tallet, da det ble tatt ut store mengder malm på nord-østsiden av dalen og mange hundre hadde arbeid i tilknytning til gruvevirksomheten.

Kobberutvinningen i annen halvdel av 1600-tallet ble ikke noen suksess, men i 1846, da det var nikkelmangel i Europa, startet et engelsk selskap gruvedrift på Verksodden. I 1850 arbeidet 400 mann på Verket, og på det meste skal det ha bodd 700 mennesker her, og Verket hadde skole, kirke, forsamlingshus, kontor, hybelhus, smeltehytte, mølle og sag. Smelteovnen på verksodden er restaurert, og på tur i fjellet i Espedalen kan man finne mange av de gamle gruveåpningene. Gruvedriften ble ulønnsom da nikkelprisene falt, og Verket ble avsluttet i 1856.  Senere ble det igjen gruvedrift, fra 1874-78. Da holdt verket til i Vassenden.

Gruvedriften er blant annet beskrevet i boka «Nikkelverket i Espedalen» av Iver Forseth.

Etter at gruvene ble nedlagt forsvant de fleste arbeiderne og næringsgrunnlaget for de få gjenværende ble stort sett begrenset til landbruk, jakt og fiske. Bosetningen  besto av mange mindre bruk. De livnærte seg ved  naturalhushold og de ekstra slantene bøndene kunne tjene på å gå, eller kjøre med hest og kjerre til nærmeste tettsted for å selge ost, fisk og vilt. Utmarka var en vesentlig del av næringsgrunnlaget og navn som Måsåvegen minner om at henting av mose i fjellet var viktig som tilleggsfôr. På 1900-tallet begynte gårdene og stølene å leie ut rom til turister – flere av disse er siden ombygget til fjellstuer og hoteller. I dag er det ikke mange som driver landbruk i dalen. Mange av jordene slås fremdeles, et par garder har sau, men storfeet er borte. Det meste av næringsvirksomheten i dag er knyttet til hytteservice og turisme.

Følgende artikler forteller mye om livet i dalen i denne perioden: «Livet i Espedalen i gamle dager«, «Ormen Lange og skipper Syver«, «Båtbyggerkunsten i Espedalen» og «Da Espedalsveien kom«.
I løpet av 1900-tallet kom  turismen inn som viktig næring.

Se flere artikler

Artikler og innlegg om steder og historie kan du finne her eller i listen nedenfor.

Årsmøte i Espedalen sti- og løypelag

på Espedal Handel torsdag 28. mars kl. 16.30 Dagsorden1. Godkjenning av innkalling og dagsorden2. Årsmelding3. Regnskap med revisjonsrapport4. Fastsettelse av kontingent for 2025 5. Budsjett6. Valg7. Eventuelt Klikk på stikkordene for å finne sakspapirene.Hvert betalt medlemskap i ESLL gir en stemme på årsmøtet. Etter selve årsmøtet vil Jana Weidemann fortelle litt fra boka hun har skrevet sammen med …

Posted in Arrangementer i Espedalen, Espedalshistorie, Om Espedalen sti- og løypelag, Steder og historie | Leave a comment

Ny virksomhet på Verket – åpent møte og idedugnad i oktober

Gruvetida er definitivt slutt, men som vi i Espedalen vet, kan mye skje på Verksodden. De som har lagt turen forbi i sommer har sikkert sett forandringene på parkeringsplassen. Et fint lag med heller på høyre side av veien mot Espedalen Fjellkirke.

Posted in Arrangementer i Espedalen, Steder og historie | Tagged | 3 Comments

Odd Arild Stubberud – Espedalens historieforteller

Det er på høy tid at vi presenterer ham på siden vår, Odd Arild Stubberud har i mange år samlet informasjon om Espedølene, som han også har gitt ut i bokform – til selvkost. Odd Arild er, som det også framgår av navnet hans, vokst opp på Stubberud i Espedalen. Med stor energi har han …

Posted in Steder og historie | 4 Comments

Nytt informasjonspunkt for Langsua nasjonalpark og kulturminner på Verksodden

Styret for Langsua nasjonalpark planlegger et nytt informasjonspunkt på Verksodden. Målet for prosjektet er å skape et attraktivt og informativt startpunkt hvor det informeres om Langsua nasjonalpark og den kulturhistoriske verdien av området.  Et forprosjekt med en plan i tre faser er utarbeidet og vil bli diskutert i høst.

Posted in Arrangementer i Espedalen, Steder og historie | Leave a comment

Livet i Espedalen i gamle dager

Den første gang Espedalen skal være nevnt er i et skinnbrev fra 1412, der omtales to karer som lager dyregraver. Det finnes fremdeles rester etter dyregraver i Espedalen, og i 1933 fant Peter Megrund et knivblad og en ring på Nordre Megrund. Disse viser seg mest sannsynlig å stamme fra vikingtida.  Fra Odd Arild Stubberud: …

Posted in Steder og historie | Leave a comment

Ormen Lange og skipper Syver

De aller fleste som har bodd eller hatt hytte i Espedalen i lengre tid har hørt om Ormen Lange, båten som fraktet passasjerer over Espedalsvannet fram til  veien kom, i 1951. Kanskje kjenner de også til skipper Syver Stubberud, som eide båten og sørget for at alle passasjerene kom seg dit de skulle. Ann Kristin …

Posted in Steder og historie | 4 Comments

Da Espedalsveien kom

Espedalen fikk ikke vei før i 1951. Odd Arild Stubberud har studert gamle dokumenter og funnet spennende stoff og mange bilder knyttet til veibyggingen. Veien ble den offisielt åpnet 24 juni 1951, av ingen ringere enn statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet Nils Langhelle. I talen sin framhevet statsråden

Posted in Steder og historie | Leave a comment

Båtbyggerkunsten i Espedalen

Hvis vi går 50 år tilbake, var sannsynligvis de fleste av båtene på Espedalsvannet laget i lokalt. Espedølene har en lang tradisjon når det gjelder å snekre båter. Den siste båtbyggeren, Hallvard Stubberud (1916-2011), snekret over 70 båter i sin karriere. Kanskje går noen av dem på vannet ennå?

Posted in Steder og historie | Leave a comment

Historiske kart i Espedalen

Øivind Schultz har undersøkt hva som finnes av gamle kart i tilknytning til Espedalen og nærliggende områder, og har bidratt med følgende informasjon og sitat: Heia Espedalen Sti- og løypelag! For tur- og skiglede så deler Espedalen sti- og løypelag (Esll) under lenkene til de kartene som viser de historiske ferdselsveiene og stiene i fjellene …

Posted in Steder og historie, Ukategorisert | Leave a comment

Nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag

Her kommer det nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag. Mens vi arbeider med innholdet kan du ta en titt. Send oss gjerne tips om godt stoff du synes bør være med her. Send oss gjerne bilder og artikler med turtips eller med beskrivelse av steder, det vil være til god hjelp for å lage et nettsted som …

Posted in Dugnad, Løyper, Om Espedalen sti- og løypelag, Steder og historie, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment
Share