Årsmøte i Espedalen Sti- og løypelag 2020

På grunn av situasjonen med covid19 må dessverre årets årsmøte avlyses. Nåværende styre fortsetter til årsmøte påsken 2021.

Nedenfor finner dere, til orientering, aktuelle dokumenter for årsmøtet 2020:

Årsmelding

Regnskap

Budsjett 2020

Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye styremedlemmer. Ta kontakt med Tore Strand 911 22 264 eller Trygve Næsheim 91146 160.

Alle medlemmer inviteres til å kontakte styret dersom dere har ideer eller saker dere ønsker at ESLL skal ta opp.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rolf Hustvedt 472 32 166 eller Jana Weidemann 918 88 599.

Share

Årsmøte i Espedalen sti- og løypelag

Onsdag 17. april kl. 16.15 på Butikken

Foreløpig dagsorden

Alle medlemmer inviteres til å melde inn saker. Styret må ha mottatt disse innen 3. april for at de skal kunne realitetsbehandles på møtet.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Budsjett
 5. Valg
 6. Eventuelt

Sakspapirer vil bli lagt ut her etter hvert.

Hvert betalt medlemskap i ESLL gir en stemme på årsmøtet

Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye styremedlemmer. Kontakt Tore Strand 911 22 264 eller Trygve Næsheim 911 46 160.

Vi ønsker alle velkommen til en prat om hvordan vi kan gjøre Espedalen til et enda bedre sted for tur- og friluftsliv.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rolf Hustvedt 472 32 166 eller til Jana Weidemann 918 895 99

Share

Bli med på å lage enda bedre stier og løyper i 2018

Espedalen sti- og løypelag

I disse dager har styret i Espedalen sti- og løypelag sendt ut brev om virksomheten vår, med faktura for innbetaling av støtte for 2018. Vi håper flest mulig vil bidra til lagets aktivitet neste år.

Vi takker for støtten vi fikk i 2017 gjennom:

 • Medlemskontingenten fra våre medlemmer som gjør lagets arbeid mulig
 • Tilskudd fra Gausdal kommune til oppkjøring av løyper og til merking av stier
 • Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og fra Oppland fylkeskommune til merking av stier og løyper
 • Stor velvilje fra alle grunneierne som har gitt tillatelse til å merke og rydde
 • Stor dugnadsinnsats fra alle som har vært med på å rydde og merke

Styret har i 2016 og 2017 lagt ned mye arbeid på Fortsett å lese «Bli med på å lage enda bedre stier og løyper i 2018»

Share

Årsmøte på Strand fjellstue langfredag 14. april kl. 16.00

Agenda:
Det ønskes velkommen med gjennomgang av agenda og kort presentasjon av styret og fremmøtte.

 1. Gjennomgang av aktiviteten siste 12 måneder.
 2. Presentasjon av planer / målsetting og ambisjonsnivå for aktiviteter fremover.
 3. Gjennomgang av regnskap/Økonomi.
 4. Godkjenning av nye vedtekter
 5. Presentasjon av nye nettsider www.esll.no
 6. Valg
 7. Eventuelt

Dokumenter til møtet kan lastes ned her:

Det er valg. Valgkomiteens leder er sekretær Rolf Hustvedt, tel. 47232166.

Det blir servert kaffe og enkel bevertning til møtet.

Velkommen! ?

Øivind Schultz
Lagleder

Share

Invitasjon til årsmøte

Espedalen sti- og løypelag inviterer alle medlemmer til årsmøte på Strand fjellstue langfredag 14. april kl. 16.00.

Eventuelle saker som ønskes tatt opp, uavhengig av personlig fremmøte, kan sendes styret på e-post  senest 14 dager før.

Alle som har betalt full medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Brev med informasjon og anmodning om innbetaling av medlemskontingent (850 kr) er sendt alle hytte- og grunneiere i Espedalen. Hvis du ennå ikke har betalt, men vil delta på årsmøtet med stemmerett, kan du betale medlemskontingenten slik at den er laget i hende før møtet. Er du ikke medlem kan du registrere deg på følgende nettside: www.esll.no/bli-medlem/.

Agenda:
Det ønskes velkommen med gjennomgang av agenda og kort presentasjon av styret og fremmøtte.

 1. Gjennomgang av aktiviteten siste 12 måneder.
 2. Presentasjon av planer / målsetting og ambisjonsnivå for aktiviteter fremover.
 3. Gjennomgang av regnskap/Økonomi.
 4. Godkjenning av nye vedtekter
 5. Presentasjon av nye nettsider www.esll.no
 6. Valg
 7. Eventuelt

Det er valg. Valgkomiteens leder er sekretær Rolf Hustvedt, tel. 47232166.

Det blir servert kaffe og enkel bevertning til møtet.

Velkommen! 🙂

Øivind Schultz
Lagleder

Klikk her for å kommentere.

Share

2016 – et godt arbeidsår

cropped-ESL-Logo.Kvadratisk-512px-1.gifEspedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av stier og skiløyper og informere om fine turmuligheter. Siden starten for få år siden er arbeidet gradvis styrket, og i 2016 har laget utført følgende oppgaver:

 • Oppkjøring av skispor i etablerte løyper og rydde nye
 • Påbegynt arbeidet med skilting og merking av stier og løyper så det skal være lett å finne fram. Som grunnlag for dette har vi utarbeidet planer for stier og løyper inkludert skiltplan. En tidlig utgave av disse ble benyttet som grunnlag for søknad om tilskudd til skilting. Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune har hver gitt tilskudd på 10.000 kr til skiltingen. Sommeren 2016 ble det satt opp ca. 60 skilt. Flere er produsert og blir satt opp neste år. Takk til Simonsen Lasergravering for godt samarbeid.
 • Vi planlegger og har søkt godkjenning for flerbruks- turvei/sykkelsti fra Vassenden til Slangen
 • I løpet av høsten har vi utarbeidet egen nettside (www.esll.no) hvor vi forteller om hva vi gjør og informerer om sti- og løypekart, løypekjøring, turtips, historie og interessante steder i Espedalen. Vi tar sikte på å utvide innholdet på siden etter hvert og vil sette stor pris på forslag og bidrag med mer stoff fra våre medlemmer og andre interesserte.
 • Vi informerer også om arbeidet vårt på Facebooksiden ”Espedalen Sti- og løypelag”.
 • I tillegg har vi en egen Facebookgruppe som heter ”Tur- og skiglede Espedalen sti- og løypelag”, hvor det jevnlig blir det lagt ut informasjon når løypene blir kjørt opp. De fleste lypene kan også ses på www.skisporet.no.

Arbeidet er basert på frivillig medlemskap og for å gjøre en god jobb er vi avhengige av at mange er medlemmer og god oppslutning om dugnader når det trengs.

Årsmøtet er berammet til langfredag 14. april kl. 16.00 på Strand fjellstue. Eventuelle saker som ønskes tatt opp kan sendes til espedalen.stiogloypelag@gmail i god tid og senest 14 dager før. Brev med informasjon og anmodning om innbetaling av medlemskontingent på kr 850 blir sendt alle hytte- og grunneiere i Espedalen i disse dager.

Dersom du vil gi et bidrag eller tegne medlemskap finner du mer informasjon her. Tipper du kan du også registrere grasrotandelen din til Espedalen sti- og løypelag. Ta kontakt hvis du ønsker å støtte laget på annen måte.

For at vi skal kunne gi glade sommer- og vinterferierende et godt tilbud håper vi flest mulig vil støtte arbeidet vårt..

Share