Turistbedrifter og organiserte aktiviteter

I Espedalen finner du flere turistbedrifter som tilbyr overnatting, aktiviteter, måltider m.m. Se mer på deres nettsider / Facebooksider:

Andre organiserte aktivitetstilbud

Se også de flotte mulighetene i Langsua Nasjonalpark 

Hytter

Espedalen har en lang hyttetradisjon og flere hundre hytter. Hyttelivet er attraktivt for alle som vil oppleve særegne naturkvaliteter og gode turmuligheter gjennom alle fire årstider.  Flere aktører selger hyttetomter og ferdige hytter.

Share