Om laget

Espedalen sti- og løypelag

Espedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av gode stier og skiløyper og informere om disse og andre fine turmuligheter.

Laget organiserer og avtaler oppkjøring av skispor, dugnader, merking, utvikling og vedlikehold av løypenett, stier og sykkelveier i Espedalen.

Arbeidet finansieres gjennom midler fra grunn- og hytteeiere, turistbedrifter og sponsorer samt støtte fra Gausdal kommune.

Medlemmene er grunnlaget for lagets virksomhet. Les mer om medlemskap.

Styret:

Leder: Rolf Hustvedt, Terrasseveien 12, 0682 Oslo. Tel. 47232166
Sekretær: Jana Weidemann, Langmyrgrenda 47 a, 0861 Oslo, tlf. 91889599
Einar Kavli, Vårstien 33, 2611 Lillehammer. Tel. 92259964
Ivar Helleberg, Nic. Hellands gate 13, 2319 Hamar. Tel. 95228056
Georg Megrund, Seterheimvegen 27, 2658 Espedalen
Tore Strand Furubråtveien 23, 1170 Oslo, tel 91122264
Inger Hegstad Krüger, tel. 92492688

Internett (esll.no): Ivar Helleberg.

Vi vil gjerne ha kommentarer og stoff til nettsidene. Har du noe du vil bidra med, så send en e-post eller ring 95228056.

E-post til styret: post@esll.no.

Postadresse: Espedalen sti- og løypelag,
c/o Skåbu regnskap, Skåbuvegen 2771, 2643 Skåbu

E-post vedr. faktura, regnskap og medlemskontingent: regnskap@esll.no.

Vedtekter for Espedalen sti- og loypelag.

Saksdokumenter til årsmøte (møteinnkalling, årsberetning, regnskap og referat/protokoll).

Se artikler om Espedalen sti- og løypelag (ESLL)

Artikler og innlegg om ESLL kan du finne her eller i listen nedenfor.

Årsmøte i Espedalen Sti- og løypelag 2020

På grunn av situasjonen med covid19 må dessverre årets årsmøte avlyses. Nåværende styre fortsetter til årsmøte påsken 2021. Nedenfor finner dere, til orientering, aktuelle dokumenter for årsmøtet 2020: Årsmelding Regnskap Budsjett 2020 Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til nye styremedlemmer. Ta kontakt med Tore Strand 911 22 264 eller Trygve Næsheim 91146 160. Alle medlemmer …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag | Leave a comment

Referat fra årsmøtet i Espedalen sti- og løypelag 2019

Referatet fra årsmøtet finner du her:

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Årsmøte i Espedalen sti- og løypelag

Onsdag 17. april kl. 16.15 på Butikken Foreløpig dagsorden Alle medlemmer inviteres til å melde inn saker. Styret må ha mottatt disse innen 3. april for at de skal kunne realitetsbehandles på møtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmelding Regnskap Budsjett Valg Eventuelt Sakspapirer vil bli lagt ut her etter hvert. Hvert betalt medlemskap i …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag | Leave a comment

Årsmøte 28. mars 2018

På årsmøtet ble styret med leder Rolf Hustvedt i spissen gjenvalgt. I tillegg ble Sunniva Kråbøl valgt inn både i styret og dugnadsgruppa. Frode Svarstad ble valgt som ny revisor. Se saksdokumenter og referat med full oversikt over valget og andre saker.

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Velkommen til årsmøte 2018 i Espedalen sti- og løypelag

Butikken, onsdag 28. mars kl. 17.00

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag | Leave a comment

Bli med på å lage enda bedre stier og løyper i 2018

I disse dager har styret i Espedalen sti- og løypelag sendt ut brev om virksomheten vår, med faktura for innbetaling av støtte for 2018. Vi håper flest mulig vil bidra til lagets aktivitet neste år. Vi takker for støtten vi fikk i 2017 gjennom: Medlemskontingenten fra våre medlemmer som gjør lagets arbeid mulig Tilskudd fra …

Posted in Dugnad, Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Årsmøte 14. april 2017

Rolf Hustvedt ble valgt til ny leder, siden initiativtaker Øivind Schultz ønsket avløsning etter fire år med stor innsats for laget. Øivind fortsetter som styremedlem og skal  spesielt jobbe for opprustning av sykkelstien på vestsiden av vannet til flerbruks tur- og sykkelsti. Les referatet for å se hvem som ellers ble valgt og andre saker …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Årsmøte på Strand fjellstue langfredag 14. april kl. 16.00

Agenda: Det ønskes velkommen med gjennomgang av agenda og kort presentasjon av styret og fremmøtte. Gjennomgang av aktiviteten siste 12 måneder. Presentasjon av planer / målsetting og ambisjonsnivå for aktiviteter fremover. Gjennomgang av regnskap/Økonomi. Godkjenning av nye vedtekter Presentasjon av nye nettsider www.esll.no Valg Eventuelt Dokumenter til møtet kan lastes ned her: Årsmelding 2016 Resultat 2016 …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

Invitasjon til årsmøte

Espedalen sti- og løypelag inviterer alle medlemmer til årsmøte på Strand fjellstue langfredag 14. april kl. 16.00. Eventuelle saker som ønskes tatt opp, uavhengig av personlig fremmøte, kan sendes styret på e-post  senest 14 dager før. Alle som har betalt full medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet. Brev med informasjon og anmodning om innbetaling av medlemskontingent (850 kr) …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag, Ukategorisert | Leave a comment

2016 – et godt arbeidsår

Espedalen sti- og løypelag skal fremme tur- og skiglede i Espedalen ved å bidra til et nett av stier og skiløyper og informere om fine turmuligheter. Siden starten for få år siden er arbeidet gradvis styrket, og i 2016 har laget utført følgende oppgaver: Oppkjøring av skispor i etablerte løyper og rydde nye Påbegynt arbeidet …

Posted in Om Espedalen sti- og løypelag | Leave a comment
Share