Bli medlem

Alle som vil støtte arbeidet med stier og løyper i Espedalen kan bli medlemmer i Espedalen sti- og løypelag. Støtte fra personer som ikke vil betale full medlemskontingent er velkomment, men disse vil da ikke bli regnet som medlemmer med forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Lagets virksomhet er basert på kontingent fra medlemmer og bidrag fra andre støttespillere, samt tilskudd fra Gausdal kommune og andre til konkrete oppgaver som løypekjøring og stimerking. Summen av disse bidragene er avgjørende for hvor mye det er mulig å få gjennomført for hvert år.

Klikk her for å melde adresseendring eller eiendomsoverdragelse.

Det er også behov for hjelp fra personer som vil støtte oss med dugnadsarbeid, for eksempel tilsyn med og vedlikehold av stier og løypetraseer. Uten vedlikehold gror det utrolig fort igjen!

Vil du bli medlem?

Da kan du fylle ut innmeldingsskjemaet nedenfor.

Vil du støtte oss uten å bli medlem? Send ditt bidrag til konto 1503.37.45572 og oppgi navn og e-postadresse. Merk giroen «Frivillig bidrag». Alternativt kan du betale med Vipps. Bruk Vipps nr. 20932 (Espedalen sti- og løypelag) og oppgi navn og e-post.

Etter innmelding vil du få tilsendt faktura for innbetaling av medlemskontingent (for 2023 er kontingenten 1000 kr).
Alternativt kan du betale medlemskapet med Vipps. Fyll ut skjemaet ovenfor, føy til Vipps i feltet for tilleggsopplysninger og bruk Vipps nr. 20932 (Espedalen sti- og løypelag) for å betale.

Share