Løyper

Espedalen er et eldorado for skiløpere. Du kan velge mellom hyggelige og godt skjermede skogsløyper og løyper i vakkert høyfjellsterreng som stiller større krav til utstyr og ferdigheter.

Mange starter turen ved et av hotellene eller ved egen hytte. Ved å sørge for oppkjørte løyper ønsker Espedalen sti- og løypelag legge til rette for at det skal bli enda lettere å starte skituren fra egen hytte eller bolig. Kartet nedenfor viser både løyper som kjøres opp av oss, Espedalen skisenter (i nord) og Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord i sør. Vårt område er i hovedsak mellom Verket og Dalen, inkludert løypene øst for Strand og løypene i vest om Megrundstjønnan og til Nordbua.

Løypenettet leder også inn mot Langsua nasjonalpark der det finnes et utstrakt nett av kvistede løyper som knytter sammen DNTs mange hytter i området og som også passerer innom flere andre hytter og buer som kan benyttes til rast og overnatting.

Kart som viser de fleste skiløypene finnes på skisporet.no, men det er ikke alle løypene som finnes der. Blant annet mangler noen «manuelle» / skuterkjørte løyper opp til Ruten, Ruten – Hestådalen – Bingsbu og fra Bingsbu til løypa fra Strand ved N. Børkdalsvann. Disse kjøres sporadisk med snøskuter.

Kartet nedenfor er oppdatert per 30. mars 2023.

Se tegnforklaring på kartet. Klikk her for større format.

Se artikler om løyper

Artikler og innlegg om løyper kan du finne her eller i listen nedenfor.

ESLL trenger sti- og løypefaddere

Kanskje favorittstien din fra ifjor er overgrodd? ESLL trenger sti- og løypefaddere som kan hjelpe oss å holde stier og løyper ryddet. Hvor er din sti? Vi trenger deg! Ta kontakt med Einar Kavli 934 47 796 eller Ivar Helleberg 952 28 056.

Posted in Dugnad, Løyper, Stier | Leave a comment

Fellesdugnader i sommer

Vi har planer om rydding av stier som begynner å bli noe gjengrodd. På grunn av tørken må vi dessverre utsette dette til det kommer tilstrekkelig med regn. Gnister fra ryddesag eller motorsag kan dessverre i verste fall forårsake  antennelse og brann, og det tar vi ikke sjansen på. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Merking av stier og løyper

Sesongen for merking er i gang, og en rekke stolper og skilt er allerede satt opp. Sist helg ble 6 stolper og en del skilt satt ut, bl.a. på stiene mellom Megrund og Bingstjønnin og ved Øvre Svarttjønna. Så nå er vår del av nevnte stier ferdig skiltet og merket. Også på vestsida er arbeidet …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Hvorfor er det farger på skiltene?

Espedalen sti- og løypelag har lagt den nasjonale standarden i Merkehåndboka til grunn for skiltingen. Der er det et system for fargekoding av stier, løyper og sykkeltraseer etter vanskelighetsgrad. Nedenfor kan du finne en forenklet oversikt over hva fargene betyr.

Posted in Løyper, Stier, Turtips | Leave a comment

Oppdaterte sti- og løypekart

Vi har nå publisert både oppdaterte stikart og løypekart. Det er gjort noen endringer i forhold til tidligere versjoner. Vi har blant annet hatt møter for å avklare arbeidsområde både med nasjonalparkforvalter vedrørende Langsua nasjonalpark, Gausdal fjellstyre vedrørende Gausdal statsallmenning og med Espedalen skisenter vedrørende avgrensing i nord. Dette har ført til enkelte tilpasninger for …

Posted in Løyper, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment

Nå er enda flere løyper i Espedalen på Skisporet.no

Espedalen Aktiv Fritid, har kjørt opp nye skuterløyper på og langs Espedalsvannet for ESLL og registrert disse på Skisporet. Sjekk skisporet.no for å se status for løypene.

Posted in Løyper, Ukategorisert | Leave a comment

Skiløypene på Espedalsvannet og på fjellet er kjørt opp

Nå er det fine forhold for oppkjøring av skiløyper. Espedalen løypeservice / Espedalen Aktiv Fritid har nå på oppdrag fra ESLL kjørt opp løyper på Espedalsvannet fra Strand og nord til Megrund, i tillegg til flere løyper som krysser vannet. Se løypekartet. Så nå ligger det til rette for en fin skitur på vannet for …

Posted in Løyper, Ukategorisert | Leave a comment

Mange nye skilter er klare for utplassering

Sist vinter og vår har Espedalen sti- og løypelag nedlagt et betydelig arbeid med videreutvikling av vår plan for stier og løyper, og avtaler med grunneiere er inngått. Med økonomisk støtte fra Turskiltprosjektet har laget bestilt en mengde nye skilt. De fleste nye skiltene skal utplasseres til sommeren. Planen er å kjøre ut stolper på vinterføre …

Posted in Dugnad, Løyper, Stier, Ukategorisert | Leave a comment

Nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag

Her kommer det nye nettsider for Espedalen sti- og løypelag. Mens vi arbeider med innholdet kan du ta en titt. Send oss gjerne tips om godt stoff du synes bør være med her. Send oss gjerne bilder og artikler med turtips eller med beskrivelse av steder, det vil være til god hjelp for å lage et nettsted som …

Posted in Dugnad, Løyper, Om Espedalen sti- og løypelag, Steder og historie, Stier, Turtips, Ukategorisert | Leave a comment
Share