Adresseendring eller eiendomsoverdragelse

Har du endret adresse eller om du vil melde overdragelse av eiendom til ny eier vil du lette arbeidet for oss om du fyller ut følgende skjema:

Share